Laatupolitiikka

Tässä laatupolitiikassa esitetään keskeiset periaatteet, joita Lifemed Oy:n johto pitää tärkeinä. Johto sitoutuu itse noudattamaan ja kehittämään näitä periaatteita ja edellyttää samaa koko henkilöstöltä.

Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti pitää tuotteiden ja palveluiden laatu tasolla, joka vastaa asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien tarpeita ja odotuksia. Hyvä laatu vaatii jatkuvaa kehittämistä, sillä ympäristö ja asiakkaiden tarpeet myös muuttuvat jatkuvasti.

Olemme toiminnassamme hyödyntäneet digitaalisuuden tuomia etuja ja tehokkuutta. Täysin reaaliaikainen taloushallinto sekä myynnin ja huollon asiakkuushallintaohjelmistot nostavat laatua ja tuovat jäljitettävyyttä.

Toimitamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja. Teemme sen kestävällä pohjalla, missä huomioimme ympäristöarvot. Lakien, määräysten ja sitoumusten noudattaminen ovat lähtökohta kaikessa toiminnassa.

Toimintamme on asiakasläheistä ja kumppanimme voivat luottaa laatuumme. Myös päämiehemme ja tavarantoimittajamme edellyttävät, että Lifemed Oy täyttää heidän laatuodotuksensa. Mutta myös me vaadimme sitä heiltä.

Lifemedin työntekijät vastaavat oman toimintansa laadusta. Eri osastot toimivat myös yhteistyössä laadun ylläpitämiseksi. Työpaikan toimivuus ja turvallisuus, henkilöstön koulutus ja hyvät työvälineet mahdollistavat tehokkaan ja viihtyisän työympäristön, joka edelleen mahdollistaa laadukkaan toiminnan.

Työsuojeluun, tietosuojaan (GDPR), turvallisuuteen ja ympäristöön liittyen Lifemed noudattaa säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä.

Lahjakortti